fietsvergoeding

Een woordje uitleg over de fietsvergoeding.

WAT IS DE FIETSVERGOEDING?

De fietsvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets maken.

Het doel van de fietsvergoeding bestaat erin een hoger aandeel van het fietsgebruik te realiseren in de woon-werkverplaatsingen.

DE WETGEVING: de fietsvergoeding als aftrekbare kost zonder sociale lasten

Een werkgever kon ook in het verleden fietsvergoedingen toekennen, maar die waren fiscaal en sociaal niet vrijgesteld. De huidige fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting (wet 8/8/1997) en sociale zekerheidsbijdragen (K.B. van 29/1/1999).

De wet van 8 augustus 1997 tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (Belgisch Staatsblad 05/11/1997) stelt de fietsvergoeding vrij van inkomstenbelasting tot 0,15 Euro per afgelegde kilometer. De werknemer hoeft de fietsvergoeding dus niet aan te geven bij zijn belastingsaangifte.

Sinds 1997 was de fietsvergoeding vrij van inkomstenbelasting, maar nog niet vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Dat weerhield sommige bedrijfsleiders ervan om de fietsvergoeding toe te kennen, omdat ze tot hogere bedrijfslasten kon leiden. Het K.B. van 29 januari 1999 heeft dit verholpen.

Het Koninklijk Besluit van 29 januari 1999 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad 6/2/1999) stelt de fietsvergoeding vrij van sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De fietsvergoeding kan als bedrijfskost worden ingebracht bij de berekening van het bedrijfsresultaat.

DE WETGEVING: modaliteiten

De fietsvergoeding is een gunst van de werkgever aan de werknemer. De werkgever is doorgaans niet verplicht ze toe te kennen. Voor de meeste ambtenaren is dit ondertussen wel een recht.

Een fietsvergoeding is enkel vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen als ze wordt toegekend voor effectieve verplaatsingen met de fiets. Een forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen met de fiets geniet geen wettelijke vrijstellingen! Ook een algemene vervoersonkostenvergoeding voor alle werknemers geeft geen recht op vrijstelling. De fietsvergoeding moet specifiek en uitdrukkelijk worden toegekend voor het effectief gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Ze moet op basis van het aantal afgelegde kilometers toegekend worden.

De vrijstelling is beperkt tot 0,15 euro per kilometer. Wordt meer dan 0,15 euro toegekend, dan moet de werknemer het bedrag boven de 0,15 euro aangeven in zijn belastingsaangifte. Werkgever en werknemer zullen socialezekerheidsbijdragen betalen voor het deel boven de 0,15 euro.

De wettelijke vrijstelling geldt enkel voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de werkplek. De vergoeding die een werknemer van zijn/haar werkgever voor dienstverplaatsingen ontvangt, komen niet in aanmerking voor de wettelijke vrijstellingen.

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één vergoeding ontvangen. Voor werknemers die een deel van de verplaatsing tussen woonst en werk afleggen met de fiets en een deel met het openbaar vervoer, kan de fietsvergoeding gecombineerd worden met een tegemoetkoming in het abonnement voor het openbaar vervoer. Ook de combinatie fietsvergoeding/autovergoeding is mogelijk, voor werknemers die bv. met de auto tot de rand van de stad rijden en daar op de fiets overstappen.

Het is zelfs mogelijk voor een deel van de werkdagen een fietsvergoeding te geven, en voor een ander deel een autovergoeding (wanneer de werknemer bij slechte weersomstandigheden toch de auto zou nemen).

De werkgever bepaalt het bedrag van de fietsvergoeding vrij. Hij kan ook een maximumbedrag opleggen (bv. 0,15 euro per kilometer met een maximum van 50 euro per maand) of bepalen dat de vergoeding enkel voor de heen- of de terugreis geldt. Tevens kan hij bepalen dat werknemers een minimum aantal dagen per week/maand/jaar/seizoen met de fiets moeten komen om recht te hebben op de fietsvergoeding. Op die manier kan vermeden worden dat een heel administratief parcours moet afgelegd worden voor een werknemer die maar enkele dagen per jaar met de fiets komt werken.

Het spreekt voor zich dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om 0,15 euro per kilometer toe te kennen, zowel voor de heen- als terugrit, zonder plafonnering of andere begrenzingen.

Het komt aan de werkgever toe om te bepalen welke weg een werknemer mag afleggen. De kortste weg is immers niet altijd de veiligste.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De fietsvergoeding verschijnt op de loonstrook en de loonfiche.

In de RSZ-aangifte komt de fietsvergoeding niet voor zolang ze het maximumbedrag van 0,15 euro per kilometer niet overschrijdt.

Het komt aan de werkgever toe de passende maatregelen te nemen, opdat hij met zekerheid zowel het aantal daadwerkelijke verplaatsingen per fiets, als het vrijgestelde gedeelte van vergoeding zou kunnen bepalen. De werkgever is hierin dus vrij; er is geen wettelijke regeling voor de praktische modaliteiten.

Voor de controle van de werknemers wordt in de meeste gevallen gerekend op de eerlijkheid van de werknemers en de sociale controle. De werkgever is echter vrij om de controle te organiseren zoals hij dat wenst. Het meest voorkomende systeem is het aangifteformulier waarop de werknemer zijn verplaatsingen per fiets dagelijks noteert. Hij bezorgt het maandelijks aan zijn werkgever. De werknemer ondertekent het formulier ‘in eer en geweten’.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in autovrij, fietsen, financieel voordeel. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s