windturbine Gistel

Vandaag 11 mei ’07 wordt het windturbinepark van Gistel officieel ingehuldigd door dhr. Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering. Samen met Bart Haelewyck, burgemeester van Gistel, zal hij de laatste kabels met elkaar verbinden om zo de aansluiting van de windmolens te verzekeren. Na een jarenlange periode van administratieve procedures worden in Gistel dus uiteindelijk de eerste groene kilowatturen geproduceerd.

Project en locatie

Reeds in 2001 werd op initiatief van de WVEM (West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij) een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van windturbines langs de snelweg op grondgebied Gistel. Deze aanvraag werd de aanleiding tot het onderzoek en de opmaak door het Vlaams Gewest, in nauwe samenwerking met de stad Gistel, van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dit RUP werd in juli 2003 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee werd een zone voor windturbines afgebakend in landbouwgebied langs de A18 ten oosten van de afrit Gistel.

In het voorjaar 2004 werden de stedenbouwkundige- en milieuvergunning aangevraagd. De milieuvergunning volgde vrij snel en werd in juni 2004 toegekend. De stedenbouwkundige vergunning liet evenwel nog een tijdje op zich wachten en het duurde nog tot juni 2005 vooraleer deze werd verleend. Belgocontrol kon zich met deze vergunningen niet verzoenen en diende een verzoek tot schorsing in bij de Raad van State. Pas begin 2006 volgde het arrest vanwege de Raad van State dat het verzoek tot schorsing verwierp. De investeringsbeslissingen werden genomen en eindelijk kon gestart worden met de voorbereidende acties noodzakelijk voor de realisatie van het project.

Ons windturbineproject te Gistel omvat 4 windturbines Enercon E70-4 met elk een nominaal vermogen 2.000kW. Het zijn werkelijk “state-of-the-art” machines die behoren tot de best beschikbare technologie op dit ogenblik. Er wordt o.a. geen gebruik gemaakt van tandwielkasten wat op de energieopbrengst, de duurzaamheid en de geluidsemissie zeker ten goed komt. De turbines hebben een ashoogte van 85 m en wieken met een lengte van 35 m. De tiphoogte is aldus 120 m. De geraamde productie is ongeveer 16.000.000 kWh per jaar wat het equivalent is het elektriciteitsverbruik van ongeveer 5.000 gezinnen. Hiermee wordt jaarlijks een CO2-besparing van 12.160 ton gerealiseerd. De gezamenlijke investeringskost bedraagt zo’n 9.500.000EURO.

In het totaal zijn 6 locaties voor windturbines voorzien waarvan er dus nu 4 door Gislom gebouwd worden.

Bouw van de windturbines

Na de uitvoering van een aantal voorbereidende werken werd op 5 september 2006 officieel de eerste spadesteek gegeven van het windturbinepark door dhr. burgemeester Roland Defreyne van Gistel. Alle voorzieningen waren reeds getroffen om het heien van de funderingspalen te kunnen starten, gevolgd door het uitgraven van de bouwputten. Daarna werden de betonsokkels gegoten met daarin de voet van de windturbine. Iedere betonsokkel heeft een diameter van 15m en een hoogte van 2,6m. Het volume bedraagt ongeveer 290m³. Samen met het betonijzer van ±36ton/betonsokkel vormt dit de fundering die aldus een massa van 720ton vertegenwoordigt. Deze werkzaamheden duurden tot begin februari waarna het beton kon uitharden. Gelijktijdig werd door de distributienetbeheerder WVEM de netinfrastructuur uitgebouwd, de middenspanningscabines geplaatst en de kabels tussen de windturbines aangelegd.

In de nacht van 20 op 21 februari kwam reeds het eerste van de uitzonderlijke transporten aan te Gistel. Tijdens de volgende dagen en weken kwamen de onderdelen aan en werden de turbines opgericht. Per windturbine werden de onderdelen aangevoerd en ondertussen werd de hoofdkraan op de site opgericht (wat op zich ook al 1 volledige dag in beslag neemt). Daarna volgde onmiddellijk de complete oprichting : eerst werd de mast opgericht in 4 delen gevolgd door het hijsen en bevestigen van de gondel. De wieken tenslotte werden op de grond geassembleerd en daarna als 1 geheel aan de gondel bevestigd. Daarna werd de kraan verplaatst naar de volgende site. Aangezien deze werken zich op een aanzienlijke hoogte afspelen, sprak het voor zich dat de wind vriendelijk verzocht werd tijdelijk afzijdig te blijven tijdens deze fase.

Na de oprichting volgden enkele dagen van testen en keuringen. De eerste kilowatturen werden geproduceerd in de vroege ochtend van 22 maart jl.

De gemiddelde voorziene productie voor de 4 turbines samen bedraagt 16.000.000kWh, dit staat gelijk met het verbruik van zo’n 5.000 gezinnen.

Wij wensen iedereen van harte te bedanken voor hun bijdrage en medewerking om dit project mogelijk te maken. In het bijzonder danken wij de stad Gistel voor de gedegen ondersteuning tijdens het ganse voorbereidingstraject alsook tijdens de bouwfase.

De partijen

GISLOM

  • Gislom nv is een samenwerking tussen Arcopar cvba, Aspiravi nv en Hefboom cvba,

  • De 3 bedrijven zijn elk actief in totaal verschillende domeinen maar vormen samen een sterk, krachtig en prachtig geheel. Zij hebben elk hun eigen kenmerken en leggen hun accenten maar kunnen samen rekenen op een zeer breed maatschappelijk draagvlak . Met de realisatie van dit project onderschrijven de betrokken bedrijven, daadwerkelijk hun ambitie en doelstelling om aandacht te hebben voor duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen.

  • Het windturbinepark van Gistel is het tweede windturbinepark voor GISLOM. Het eerste park van eveneens 4 windturbines van elk 2.000kW van de nieuwste generatie werd eind 2005 in gebruik genomen in Lommel op de terreinen van Umicore. Dit windturbinepark is opgebouwd uit 4 Vestas V80 machines met een masthoogte van 100m en een rotordiameter van 80m.

Arcopar cvba – www.arcopar.be

Groep ARCO is een financiële groep met een coöperatief karakter en een maatschappijgerichte visie. Met een belang van circa 17.5 % is ARCOFIN cvba referentieaandeelhouder van DEXIA nv.
Het kapitaal van de groep, met wortels in de Christelijke Arbeidersbeweging, wordt door meer dan 900.000 coöperanten samengebracht via de financieringsmaatschappijen ARCOPAR cvba en ARCOPLUS cvba.

Naast de financiële sector streeft de groep een diversificatie na, gedreven door haar maatschappelijke visie. Zo werden via de holding AUXIPAR nv aanzienlijke participaties genomen in sectoren zoals energievoorziening, waterzuivering en geneesmiddelendistributie.
De investering in GISLOM nv sluit hierbij uitstekend aan.
Groep ARCO steunt de sociale economie, bron van tewerkstelling en van sociale integratie. De aanwezigheid van de sociale financieringsmaatschappij HEFBOOM cvba in het GISLOM-dossier, is hiervan een sprekend voorbeeld.

Aspiravi nv – www.aspiravi.be

Aspiravi, is ontstaan op initiatief van de gemeenten-aandeelhouders van 4 zuivere intercommunales: Interelectra, IVEG, PBE en WVEM.
Aspiravi heeft als activiteit het investeren, het realiseren en het exploiteren van projecten voor de productie van hernieuwbare en milieuvriendelijke energie.
Op vandaag exploiteert Aspiravi 57 windturbines, 3 biogasmotoren en 2 waterkrachtcentrales. Daarnaast zijn nog heel wat projecten in fase van realisatie of ontwikkeling.

Hefboom cvba – www.hefboom.be

Hefboom is een onderneming die de oprichting en ontwikkeling van solidaire ondernemingen in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. Op die manier wil Hefboom een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meer solidaire samenleving in het algemeen en een solidaire economie in het bijzonder.
Hefboom is vooral gekend als financier en adviesverlener van de sociale economie. Deze sector omvat vooral bedrijven die tewerkstelling bieden aan mensen uit de kansengroepen: sociale werkplaatsen, kringloopcentra, invoegbedrijven, beschutte werkplaatsen, buurtdiensten, … Maar er is ook aandacht voor andere principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals respect voor het milieu, aandacht voor goede arbeidsverhoudingen, …

De middelen van Hefboom cvba worden bijeengebracht door zowat 1500 aandeelhouders die met (een deel van) hun geld, naast een financieel rendement, vooral maatschappelijke meerwaarde willen realiseren. Hefboom investeert hun geld immers terug in de sociale economie of in projecten die aandacht hebben voor de aanpak van kansarmoede. Met een deel van zijn middelen financiert Hefboom ook projecten die ondernemen vanuit een respect voor het milieu. Dit kan een bedrijf doen door inspanningen te verrichten op uiteenlopende domeinen: energiebesparingen, gebruik van hernieuwbare energievormen, recyclage, milieuvriendelijke productietechnieken en producten, …
Zo is Hefboom aanwezig in de sector van de kringloopcentra, de gezonde voeding, de energiebesparing en de hernieuwbare energie.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in windenergie en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op windturbine Gistel

  1. Por que a evoluu00e7u00e3o diminuiria Deus ou nos afastaria Dele? Su00f3 por que contradiz Bu00edblia? A Ciu00eancia ju00e1 tentou encontrar provas do Click https://twitter.com/moooker1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s